R en P Installatietechniek

Kedge individuele ankerpunten

Verantwoordelijkheid

Het mag duidelijk zijn dat de werkgever verantwoordelijk is voor het veilig werken op platte daken. Het is zijn taak – of beter: plicht – om vallen te voorkomen. Deze verantwoordelijkheid is terug te vinden in artikel 3 van de Arbo-wet. Hierin staat dat de werkgever dient te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers, inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. Het is dus niet in het bijzonder de gebouweigenaar. Die moet overigens wel maatregelen treffen als hij als werkgever optreedt en als zijn eigen mensen het dak gebruiken als werkplek.

Zinvolle investering

Ook al is de gebouweigenaar het niet verplicht, hij zal vaak wel willen investeren in permanente valbeveiliging. De gebouweigenaar kan zo immers voorkomen dat iedereen die het dak betreedt (van dakdekker tot glazenwasser) steeds zelf tijdelijke maatregelen moet treffen, want dat brengt steeds weer terugkerende kosten met zich mee. Los van menselijke aspecten en zorgplicht is permanente valbeveiliging dus ook uit financieel oogpunt een zinvolle investering.

U kunt het platte dak beveiligen door gebruik te maken van collectieve valbescherming (veiligheidshekwerken) of individuele valbescherming (ankerpunten), of een combinatie van beiden.

Ankerpunten

Kedge is een revolutionair ankerpunt voor platte daken om degene die werkzaam is op het dak te beschermen tegen een val. De gebruiker bevestigt zich door middel van een harnas en lijn aan het Kedge ankerpunt. In tegenstelling tot de traditionele ankerpunten wordt Kedge niet mechanisch bevestigd aan de dakconstructie. De Kedge wordt verkleefd aan de onderliggende dakbedekking zónder bevestiging door de dakbedekking, isolatie en dampremmende laag heen. Hiermee wordt valbeveiliging vernieuwend en praktisch aangepakt. Het Kedge ankerpunt is een Nederlandse vinding die wereldwijd is geoctrooieerd.

Veiligheidshekwerken 

Sterk onderscheidende kenmerken van het Kedge Barrier-veiligheidshekwerk zijn de kwaliteit van de toegepaste materialen, vormgeving en ongekende mogelijkheden in kleur. Een ander belangrijk aspect is de enorme flexibiliteit van het systeem wat bevestigingsmogelijkheden betreft. Maar ook het brede scala aan uitvoeringsmogelijkheden is uniek: gebogen hekwerken en inklapbare hekwerken om het geheel aan het straatzicht te onttrekken. Of het gebruik van kunststofbeklede contragewichten, waardoor geen bevestiging in of door de dakbedekkingsconstructie noodzakelijk is.

R&P Installatietechniek 

Indien u interesse heeft in Kedge individuele ankerpunten of zijn er nog vragen dan kunt u contact met ons opnemen, eventueel kunnen wij u ook het één en ander toelichten in een persoonlijk gesprek. Natuurlijk kunt u ook een geheel vrijblijvend een offerte aanvragen voor één of meerdere van uw daken.

 

Opleidingscentrum Kedge