R en P Installatietechniek

Inspectie en onderhoud

Periodieke inspecties zijn van zeer groot belang om de werking van de bliksembeveiliging blijvend te waarborgen.

Tijdstip van inspectie:

  • bij oplevering van de installatie
  • na herstelling of wijziging van de installatie
  • periodieke inspecties eens per jaar tot eens per 5 jaar (naar gelang van de omstandigheden)

Hoe wordt de inspectie uitgevoerd door onze inspecteur.           De inspecteur gaat na of het ontwerp en de uitvoering van de bliksembeveiliging voldoet aan de beveiligingsklasse van de norm. De deugdelijkheid van de bliksembeveiligingsinstallatie wordt op basis van een visuele controle gecontroleerd:

  • visueel beoordelen van de toestand van alle zichtbare leidingen, bevestigingssteunen, verbindingen en aansluitingen op metalen delen
  • controle in hoeverre de betrouwbaarheid van de bliksembeveiligingsinstallatie door corrosie is verminderd
  • het visueel controleren van de overspanningsafleiders
  • controleren van de interne bliksembeveiligingsinstallatie
  • meten van de aardingsweerstand van aardelektroden en fundatieaarding
  • meten van de totale aardverspreidingsweerstand

De bevindingen van de inspecteur, meetresultaten, eventuele gebreken en advies worden in een inspectierapport vermeld en overhandigd aan de opdrachtgever. Indien herstellingen of wijzingen noodzakelijk zijn ontvangt u hiervoor een kostenopgave van ons.

Inspectie St. Jan kerk Kudelstaart