R en P Installatietechniek

Montage interne bliksembeveiliging

Montage Overspanningsbeveiliging (SPD)

Wanneer bliksem naast een gebouw of elders in de straat in slaat is de mogelijkheid aanwezig dat bliksemstroom via externe vreemd geleidende delen een woning of pand binnen komt. Deze bliksemstroom kan grote schade aanrichten aan installatie en apparatuur, om dit te voorkomen is overspanningsbeveiliging noodzakelijk. Nadat er door ons is opgenomen welke apparatuur en installaties tegen overspanning moeten worden beveiligd worden componenten van verschillende klasse gemonteerd.

In de laagspanningsinstallatie wordt de overspanningsbeveiliging in de zoneovergang gemonteerd. Deze beveiliging, meestal een klasse 1 of 2 of een combi-afleider, zorgt ervoor dat bij een indirecte inslag de spanningvoerende leidingen kortstondig (microseconden) met elkaar worden verbonden waardoor een veilige afvloeiing van de bliksem(deel)stroom naar aarde volgt en er geen schade aan overige componenten ontstaat. Bij overige gevoelige apparatuur zoals telefoon-, brandmeld-, computer-, antenne-, alarminstallatie wordt de overspanningsbeveiliging klasse 3 zo dicht mogelijk bij de verbruiker gemonteerd.

Montage potentiaalvereffening

Bij een interne bliksembeveiliging hoort ook een potentiaalvereffening. Dit houdt in het vereffenen van o.a. de waterleiding, gasleiding, CV installatie, luchtbehandeling, staalconstructies, kabelgoten, veiligheidsaarde en externe bliksembeveiliging met een separate aardedraad naar de hoofdaardrail of een subaardrail.

Dehn overspanningsbeveiliging